Chiến Tranh Sự Lừa Dối Hào Nhoáng - Một người Mỹ trong Chiến Tranh Việt Nam

tu_davinci

Newbie
Quản trị viên
Dĩ nhiên đây là phiên bản tiếng Anh rồi, phiên bản tiếng Việt đi tìm sau cho các anh em không thích đọc tiếng Anh.
Cuốn sách này đoạt giải Pulizer năm 1989 với 16 năm vật lộn viết nên từ những năm tháng vật lộn ở chiến trường Việt Nam của anh nhà báo NEIL SHEEHAN.
 
Top