Phốt sàn Mitoption.com

Hoangyen

Newbie
NHỜ ADD DUYỆT BÀI GIÚP!
Mn ai đã và biết sàn BO- thì hãy lưu ý bọn nó lừa đảo - bài ca muôn thủa nhắc mãi vẫn nhiều người dính và mất tiền! Chiêu trò của nó là dụ mn vào nạp tài khoản nhỏ để ăn theo lệnh và đc bảo hiểm vốn 100%! Và sau đó nó kêu mn nâng vốn để đc vào nhiều nhóm đánh tăng % cao lên,sau đó nó đánh cháy tk mục đích để chiếm đoạt số tiền đó! RẤT NHIỀU NGƯỜI BỊ MẤT TIỀN MÀ KO DÁM LÊN TIẾNG! NAY NGƯỜI BẠN MÌNH CÓ NHỜ TÌM TUNG TÍCH THẰNG LỪA ĐẢO TÊN LÀ: MAI HỒNG VŨ- sn 1989.
NHỜ CỘNG TRUY TÌM TUNG TÍCH THÔNG TIN THẬT CỦA NÓ ở đâu! Ai biết về ctrinh này thì xin né ra nhé kẻo mất tiền oan như bạn mình! 
Top