Nhờ vả Nhờ code Indicator alert đa khung thời gian

Em cần indicator RSI kết hợp với Stoch sẽ thông báo cho mình khi RSI và Stoch về vùng mình yêu cầu.
Ví dụ RSI về 80 và Stoch về 90 thì nó sẽ thông báo cho mình hoặc RSI về 20 và Stoch về 10 thì nó cũng thông báo cho mình biết
Rất mong các bác coder hỗ trợ em code con Indicator này
 
Top