Nhờ code con Ea oánh tin

Mềnh thấy lúc mở phiên hoặc lúc tin ra thường giá chạy mạnh, nếu tp nửa giá thì rất dễ ăn nên
Ae xem code con bot oánh tin như này có đc hơm : trước lúc ra tin, hoặc mở phiên 1 khoảng thời gian 3s (điều chỉnh đc) chẳng hạn đặt lệnh buy, sell stop cách giá hiện tại nửa giá chẳng hạn ( điều chỉnh đc ), đặt tp lun ví dụ nửa giá.
ví dụ tối 7h30 có tin chẳng hạn, sáng mềnh đã có thể cài bot đặt lệnh trc 7h29p57s đặt buy sell stop
 

henrydg

Administrator
Quản trị viên
Mềnh thấy lúc mở phiên hoặc lúc tin ra thường giá chạy mạnh, nếu tp nửa giá thì rất dễ ăn nên
Ae xem code con bot oánh tin như này có đc hơm : trước lúc ra tin, hoặc mở phiên 1 khoảng thời gian 3s (điều chỉnh đc) chẳng hạn đặt lệnh buy, sell stop cách giá hiện tại nửa giá chẳng hạn ( điều chỉnh đc ), đặt tp lun ví dụ nửa giá.
ví dụ tối 7h30 có tin chẳng hạn, sáng mềnh đã có thể cài bot đặt lệnh trc 7h29p57s đặt buy sell stop
Nửa giá vàng ý hả thím?
 
Thím, hí hí, đúng ồi, ý mềnh là chỉnh đc tp,slp thôi, còn ăn nhìu hay ít tùy mồm với tin
 
Top