Nhờ các cao nhân code giúp con BOT cắt EMA

Vào lệnh Buy khi EMA 10 cắt lên EMA 21 và lệnh sẽ tự cắt đổi thành lệnh sell khi EMA 10 cắt xuống EMA 21 và tiếp tục đóng lệnh sell đổi thành lệnh buy khi EMA 10 cắt lên EMA 21.
Các cao nhân giúp với. Đa tạ
 

fxs

Moderator
Quản trị viên
Con này là muốn bắt xu hướng à? Sẽ bị bào mòn vốn khi đi sw.
 

pnanhvn

Newbie
Vào lệnh Buy khi EMA 10 cắt lên EMA 21 và lệnh sẽ tự cắt đổi thành lệnh sell khi EMA 10 cắt xuống EMA 21 và tiếp tục đóng lệnh sell đổi thành lệnh buy khi EMA 10 cắt lên EMA 21.
Các cao nhân giúp với. Đa tạ
hxxps://quivofx.com/expert-advisor/moving-average-cross-ea/ Bản free chắc cũng đủ với yêu cầu của bạn rồi.
 
Top