Nghi vấn: WIKIFX (phiên bản tiếng Việt) tăng số điểm “bất thường” cho các sàn giao dịch “ảo” lộng hành?

Hoangyen

Newbie
Nghi vấn: WIKIFX (phiên bản tiếng Việt) tăng số điểm “bất thường” cho các sàn giao dịch “ảo” lộng hành?
Sàn berthar được WIKIFX đánh giá cao và Berthar đã lừa nhà đầu tư ôm tiền bỏ trốn lên đến 85 chục triệu
Link bài viết:
 
Top