Forex Hướng dẫn mở tài khoản copy trade trên HotForex

fxs

Moderator
Quản trị viên
Là một nhà đầu tư, bạn có thể mở tài khoản Follower trên HotForex để copy lệnh từ những Trader chuyên nghiệp được bạn tin tưởng. HotForex có hệ thống copy trade và phân chia lợi nhuận rất đáng tin cậy và hoàn toàn tự động.

Bước 1: Tạo tài khoản copy

78

Đăng nhập MyHotForex – Chọn HFCOPYOpen Follower Account
Hoặc truy cập link:
Sau đó nhấn Mở Tài khoản Người đầu tư theo mới


79

Bước 2: Hoàn thành Bài kiểm tra Sự phù hợp rồi nhấn vào Gửi câu trả lời

80

Bước 3: Nhấn vào Mở tài khoản HFCopy

81


82

84

Điền 330575 vào ô Introducing Broker ID (1), click vào dấu kiểm màu xanh lá (2), chọn dấu kiểm bên dưới (3), rồi ấn Tài khoản mở cửa (4).

Bước 4: Nhấn Tìm Chiến lược để Đầu tư theo hoặc truy cập link:

85

Bạn có thể chọn Nhà cung cấp Chiến lược bất kỳ mà bạn yêu thích, rồi nhấn Đầu tư theo. Để tìm theo tên Nhà cung cấp Chiến lược hay theo Quốc gia, nhấn Hiển thị bộ lọc.

86
 

Attachments

fxs

Moderator
Quản trị viên
Sau khi nhấn Đầu tư theo, bạn sẽ được dẫn tới trang điều chỉnh các tiêu chí copy lệnh của mình:

88

* Chọn Tài khoản Người đầu tư theo: chính là tài khoản HFCopy mà bạn muốn dùng để copy lệnh.
* Amount (USD) to be added under Strategy: số tiền bạn muốn trích ra để follow lệnh.
* Chọn mức Phân bổ Khối lượng: mức phần trăm khối lượng lệnh mà bạn muốn phân bổ. Ví dụ ở tài khoản Nhà chiến lược có 1000$ và vào lệnh 0.2. Nếu tài khoản HFCopy của bạn có 500$ (bằng 1/2 vốn tài khoản Nhà chiến lược) và set mức Phân bổ là 100%, tài khoản của bạn sẽ vào lệnh 0.1 (tương đương về mức độ phân bổ vốn vào lệnh). Nếu bạn set lại mức Phân bổ là 50%, tài khoản của bạn sẽ vào lệnh 0.05.
* Chọn Mức Giải cứu: đây chính là mức Stop Out, và Tamnhindautu khuyến nghị bạn đặt mức 30% (tức là nếu bị âm 30% số vốn thì tài khoản sẽ tự động chốt hết lệnh và ngưng giao dịch).
* Sao chép khối lượng tối thiểu là 0.01: Ví dụ ở tài khoản Nhà chiến lược có 1000$ và vào lệnh 0.02. Nếu tài khoản HFCopy của bạn có 500$ (bằng 1/2 vốn tài khoản Nhà chiến lược) và set mức Phân bổ là 100%, tài khoản của bạn sẽ vào lệnh 0.01. Nhưng nếu tài khoản Nhà chiến lược chỉ vào lệnh 0.01, tài khoản của bạn sẽ không thể vào lệnh 0.005 (vì 0.01 là volume nhỏ nhất có thể). Nếu bạn chọn ở mục này, tài khoản HFCopy của bạn vẫn sẽ vào lệnh 0.01, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tỉ lệ rủi ro cao hơn đối với vốn của bạn. Nếu muốn giữ tỉ lệ rủi ro ở mức an toàn, hãy chọn Không ở mục này.

Như vậy là bạn đã có thể bắt đầu giao dịch với tài khoản HFCopy của mình.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info@ckcapital.io
 
Top