EA [EA] Tool FXS Trailing Stop

yenphung

Newbie
lệnh pending sao cần rời sl bạn?
có lúc cần buy limit or sell limit để có giá tốt hơn nhưng cách đánh vẫn thế. mà xài bot e toàn để TP xa hơn bt nên nó gần tới TP mà con bot ko rời SL là lát thua ngược. e tưởng lỗi 😅 nên mấy lệnh đó tự canh chỉ sợ những lúc ko canh dc thôi. tóm lại ngoài việc đó ra thì bot rất ngon :love: tks ad
 
Last edited:

henrydg

Administrator
Quản trị viên
có lúc cần buy limit or sell limit để có giá tốt hơn nhưng cách đánh vẫn thế. mà xài bot e toàn để TP xa hơn bt nên nó gần tới TP mà con bot ko rời SL là lát thua ngược. e tưởng lỗi 😅 nên mấy lệnh đó tự canh chỉ sợ những lúc ko canh dc thôi. tóm lại ngoài việc đó ra thì bot rất ngon :love: tks ad
à tức lệnh limit nhưng đã khớp rồi thì bot nó ko kéo sl phải ko? để mình check fix cho.
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 

nicktran

Newbie
 
Top