Chỉ báo trung bình động: Hướng dẫn giao dịch ngoại hối cơ bản

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch Ngoại hối. Nó có thể nằm trong số các chỉ số đầu tiên được học và được thấy trên hầu hết các biểu đồ. Đường trung bình động rất phổ biến vì nó đơn giản, linh hoạt và dễ áp dụng.

Chỉ báo Trung bình Động là gì?
Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện các xu hướng thị trường. Đường trung bình động đại diện cho các giá trị được tính toán liên tục mà các giá trị này thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ, nếu chúng ta đang sử dụng đường trung bình động 10 ngày, giá trị sau đó là mức giá trung bình trong vòng 10 ngày qua. Giá trị này có thể thay đổi theo từng ngày, bằng cách loại bỏ giá trị cũ nhất trong tập dữ liệu và thay thế nó bằng giá trị gần nhất.

Cách tính Đường Trung Bình Động
Đường trung bình động (MA) có thể được tính đơn giản bằng cách cộng tập hợp các giá trị và chia cho tổng số giá trị trong tập hợp đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán trung bình động trong 20 ngày, hãy cộng các giá trị trong khoảng thời gian đó và chia cho 20.
Đường trung bình động được tính toán tự động trên các nền tảng giao dịch ngoại hối, vì vậy bạn sẽ không phải tự tính toán. AximTrade Metatrader 4 cung cấp các công cụ mở rộng để phân tích giá với một bộ các chỉ báo kỹ thuật và công cụ biểu đồ được tích hợp sẵn.

Các loại Đường Trung Bình Động cơ bản
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được đặc trưng bởi cách dữ liệu được tính trọng số. Ba loại cơ bản và phổ biến nhất của đường trung bình động (MA) là:
  1. Đơn giản (SMA): Đây là công thức đơn giản nhất của đường trung bình động, được tính bằng cách cộng tập hợp các giá trị và chia cho tổng số lượng của chúng.
  2. Hàm mũ (EMA): Việc tính toán chỉ số này mang lại nhiều khối lượng cho các mức giá gần hơn.
  3. Trọng số (WMA): Là một công thức phức tạp hơn chỉ định trọng số lớn hơn cho các mức giá gần, được tính bằng cách nhân giá đã cho với trọng số của nó và tổng các giá trị.
Đường Trung bình Động nào Hiệu quả hơn?
Cả SMA và EMA hầu như giống nhau, chỉ khác nhau về khả năng phản ứng của chúng đối với những thay đổi hiện tại trong dữ liệu. EMA có ý nghĩa cao hơn đối với các giá trị hiện tại, trong khi SMA cho ý nghĩa như nhau đối với tất cả các giá trị.

Người ta tin rằng đường trung bình theo hàm mũ và đường trung bình có trọng số là những công cụ xác định xu hướng tốt hơn vì chúng có trọng số hơn đối với các mức giá hiện tại, điều này khiến chúng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi xu hướng so với SMA.

Mặt khác, SMA được coi là hiệu quả hơn khi xác định các mức hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.

Các kỹ thuật giao dịch theo đường trung bình động
1) Xác định xu hướng:

Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng, có nghĩa là chức năng chính là đánh giá xu hướng giá cả. Trung bình tăng thường đề cập đến xu hướng tăng, trong khi trung bình giảm chỉ ra xu hướng giảm. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy. Đôi khi, bạn sẽ phải đánh giá hành động giá để xác định xu hướng. Khi hành động giá phù hợp với MA, điều này có nghĩa là thị trường đang có xu hướng. Mặt khác, hành động giá đối ngược và di chuyển thường là dấu hiệu cho thấy giá đang chậm lại và dự kiến sẽ có sự đảo ngược xu hướng.

Đọc thêm về Hướng Dẫn chi tiết Đường Trung Bình động tại AximDaily để có thể phân tích hiệu qua hơn trong giao dịch!
 
Top