Bạn cần biết gì về Blockchain

Blockchain là gì?
là một hệ thống được sử dụng để lưu trữ hoặc ghi lại thông tin theo cách làm cho nó khó hoặc không thể bị tấn công, lừa đảo hoặc thay đổi. Về cơ bản, nó là một sổ cái kỹ thuật số của các giao dịch được phân phối trên toàn bộ mạng lưới hệ thống máy tính trên blockchain. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số giao dịch và mỗi khi một giao dịch mới diễn ra trên blockchain, bản ghi của giao dịch đó sẽ được thêm vào sổ cái của mọi người tham gia.

Blockchain được định nghĩa đơn giản là một cơ sở dữ liệu phi tập trung, được quản lý bởi nhiều người tham gia được gọi là Công nghệ sổ cái phân tán hoặc DLT. Sổ cái phân tán ghi lại nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số và các giao dịch, như trao đổi tài sản hoặc dữ liệu, giữa những người tham gia mạng.

Dữ liệu trên blockchain không thể sửa đổi, điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho việc thanh toán và bảo mật không gian mạng. Nếu một khối trong một chuỗi thay đổi, có thể thấy ngay rằng nó đã bị giả mạo. Nếu tin tặc muốn làm hỏng một hệ thống blockchain, họ sẽ phải thực hiện các thay đổi đối với mọi khối trong chuỗi, trên tất cả các phiên bản được phân phối. Công nghệ chuỗi khối đã là nền tảng của như bitcoin, và nhiều ứng dụng đang nổi lên.

Ưu điểm của Blockchain
  • Phân quyền: Không một máy tính hoặc tổ chức nào có thể sở hữu chuỗi. Thay vào đó, một sổ cái phân tán thông qua các nút được kết nối với chuỗi. Các nút có thể là bất kỳ thiết bị điện tử nào duy trì các bản sao của blockchain và giữ cho mạng hoạt động.
  • Bảo mật nâng cao: Blockchain ngăn chặn hoạt động trái phép bằng cách tạo một bản ghi được mã hóa từ đầu đến cuối không thể thay đổi được. Thông tin được lưu trữ trên một mạng lưới các máy tính chứ không phải một máy chủ duy nhất, gây khó khăn cho tin tặc trong việc truy cập hoặc thao tác dữ liệu.
  • Tính minh bạch cao hơn: Nhờ sổ cái phân tán, các giao dịch và dữ liệu được ghi lại giống nhau ở nhiều vị trí. Tất cả những người tham gia mạng có quyền truy cập được cấp phép đều nhìn thấy cùng một lúc thông tin, điều này cung cấp toàn bộ dữ liệu minh bạch. Tất cả các giao dịch đều được ghi lại một cách bất biến và được đóng dấu ngày tháng. Điều này cho phép tất cả những người tham gia mạng xem toàn bộ lịch sử của một giao dịch và hầu như loại bỏ mọi cơ hội gian lận có thể xảy ra.
  • Tăng hiệu quả: Các giao dịch có thể được thực hiện theo cách nhanh hơn và hiệu quả hơn có thể. Tài liệu cũng có thể được lưu trữ trên blockchain cùng với các chi tiết giao dịch.
  • Tự động hóa: Với hợp đồng thông minh, các giao dịch có thể được tự động hóa, giúp tăng hiệu quả và tốc độ quy trình hơn nữa. Hợp đồng thông minh làm giảm sự can thiệp của con người và sự phụ thuộc vào bên thứ ba.
Sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin là gì?
Blockchain là công nghệ thúc đẩy , trong khi Bitcoin không phải là phiên bản duy nhất của hệ thống sổ cái phân tán blockchain trên thị trường. Có một số loại tiền điện tử khác có chuỗi khối và sổ cái phân tán của riêng chúng.

Mục tiêu của blockchain là cho phép ghi lại và phân phối thông tin kỹ thuật số, nhưng không chỉnh sửa chúng. Công nghệ chuỗi khối lần đầu tiên được triển khai như một hệ thống mà dấu thời gian tài liệu không thể bị giả mạo. Nhưng nó chưa bao giờ được áp dụng cho đến gần hai thập kỷ sau đó, với sự ra mắt của Bitcoin vào năm 2009.

Giao thức Bitcoin được xây dựng trên một blockchain. Bitcoin sử dụng blockchain như một phương tiện để ghi lại sổ cái các khoản thanh toán một cách minh bạch, nhưng về mặt lý thuyết, blockchain có thể được sử dụng để ghi lại bất kỳ số lượng điểm dữ liệu nào. Ngày nay, có rất nhiều dự án dựa trên blockchain đang tìm cách triển khai blockchain theo những cách giúp ích cho xã hội ngoài việc chỉ ghi lại và lưu giữ các giao dịch.

Đọc thêm: !
 
Top